Tutaj jesteś:

Projekty

Stalowa Wola jako jedno z 20 miast w Polsce otrzymała szansę realizacji projektu pilotażowego: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Obszarami objętymi projektem rewitalizacji są Osiedle Fabryczne i Rozwadów w Stalowej Woli. Projekt realizuje Stowarzyszenie "Strefa Spotkań" oraz Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Jedynym z wielu założeń projektu Modelowej Rewitalizacji było stworzenie wspólnie z mieszkańcami miejsc aktywności lokalnej, których celem jest integracja i aktywizacja różnych grup interesariuszy.