Tutaj jesteś:

Polityka przetwarzania danych osobowych

Polityka przetwarzania danych osobowych Stowarzyszenia "Strefa Spotkań"1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Strefa Spotkań” w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-22-67-236, Regon 831222303.

 

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?:

Państwa dane osobowe przekazywane są nam dobrowolnie. W zależności od rodzaju i zróżnicowania działań i wydarzeń Stowarzyszenia „Strefa Spotkań”, przy których przetwarzane są dane osobowe, niezbędne do świadczenia usług, realizacji zadania publicznego oraz innych aktywności, podawane są nam imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek. Wyszczególnione powyżej dane mogą być w zależności od potrzeby wymagane w całości bądź w części.

Dane, które zbieramy (w tym dane osób poniżej 16 roku życia, przetwarzane za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów) są niezbędne do realizowania celów przetwarzania. Bez ich podania świadczenie, realizacja usług i statutowej działalności kulturalnej Stowarzyszenia „Strefa Spotkań” nie są możliwe.

 

3. Jakie są cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych?:

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach:

  • prowadzenia statutowych działań Stowarzyszenia „Strefa Spotkań”
  • realizacji zadania publicznego z zakresu rewitalizacji pt.: „Kompleksowe prowadzenie miejsca aktywności lokalnej oraz obsługa mikrograntów”, numer umowy: CR.I.042.1.386.2016)
  • marketingowych
  • sprawozdawczości i rzetelności wykonania zadania publicznego z zakresu rewitalizacji
  • archiwalnych

 

4. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat od momentu ich zarejestrowania lub dłużej, jeśli przepisy prawa lub uzasadniony interes Stowarzyszenia „Strefa Spotkań” tego wymagają (np. w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych).

 

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przekazane Stowarzyszeniu „Strefa Spotkań” są przekazywane do Urzędu Miasta Stalowa Wola – Referat Centrum Rewitalizacji w celu weryfikacji rzetelności i efektywności realizacji zadania publicznego, a także wykorzystywane w celu promocji wydarzeń w miejscu spotkań Dmowskiego 11. Nie przekazujemy żadnych danych do państw trzecich.

 

6. Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Stowarzyszenie „Strefa Spotkań” mając na względzie bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu.

 

7. Jakie są Państwa Prawa?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

- Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych pod adresem: kontakt@dmowskiego11.pl lub telefonicznie: 15 842 09 50 w. 119

- Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do UIODO.