Tutaj jesteś:

Historia Strefy Spotkań

Zobacz jak się rozwijaliśmy

Miejsce Aktywności Lokalnej "Strefa Spotkań" zostało utworzone w styczniu 2017 r. Początkowo dedykowane było głównie mieszkańcom Osiedla Fabrycznego i funkcjonowało w ramach programu modelowej rewitalizacji miasta Stalowa Wola. W celu utworzenia MAL, zaadaptowany został lokal po dawnym sklepie spożywczym. Kilka pierwszych miesięcy zajęły prace remontowo - naprawcze.

Środki na remont pozyskaliśmy częściowo z dotacji, a częściowo od sponsorów zewnętrznych. Przeprowadzonych zostało wiele warsztatów, konsultacji i eventów. Ich celem było rozpoznanie potrzeb mieszkańców osiedla. Realizowane były również szkolenia i konkursy mikrograntowe, mające na celu wyłonienie i wzmocnienie aktywnych mieszkańców osiedla. Na bieżąco tworzona była diagnoza społeczności lokalnej, której celem było nie tylko wskazanie głównych problemów, z jakimi boryka się Osiedle Fabryczne ale również pokazanie potencjałów, jakimi dysponuje, a które będą mogły zostać wykorzystane w procesie rewitalizacji. Efektem końcowym tych wszystkich działań są porozumienia partnerskie, podpisane przez 19 mieszkańców Osiedla Fabrycznego – liderów społeczności lokalnej. To we współpracy z nimi kontynuowane są działania rewitalizacyjne. Od września 2018 r. aktywności są proponowane w całości przez liderów i przez nich również realizowane.