Tutaj jesteś:

Kultura Dostępna 2019

„Pilotażowy Program Pedagogiki Podwórkowej” - kwiecień – listopad 2019

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Stowarzyszenie „Strefa Spotkań” zrealizowało „Pilotażowy Program Pedagogiki Podwórkowej”, którego celem było wdrożenie w Stalowej Woli działań o charakterze streetworkingowym.  

Pierwszy etap polegał na przygotowaniu merytorycznym kadry. Zorganizowaliśmy 4-dniowe szkolenie dla przyszłych streetworkerów oraz 2-dniowe warsztaty z zakresu pedagogiki cyrku i pedagogiki zabawy. Zajęcia prowadzili członkowie Stowarzyszenia GPAS Praga Północ oraz Centrum Socjo Pedagogicznego TEAM z Rzeszowa. W kolejnym etapie wykonana została skrzynia na kółkach, zawierająca różnorodne rekwizyty do: żonglowania, ekwilibrystyki, akrobatyki oraz zabaw typu: gra w gumę, skakanka, hula - hop itp. Tym samym rozpoczęła się animacyjna część projektu - „Mobilna Strefa Spotkań”, która pojawiała się w czasie wakacji na podwórkach trzy razy w tygodniu i zapraszała dzieci do wspólnych aktywności.  

Po zakończeniu wakacji rozpoczęła się włączająca i integrująca praca indywidualna streetworkerów z wyłonionymi w części animacyjnej mniejszymi grupami dzieci. Pedagodzy skupiali się na budowaniu z nimi relacji oraz zagospodarowaniu czasu wolnego w wartościowy i bezpieczny sposób. Dysponowali środkami na zakup biletów wstępu na pokazy filmów, warsztaty, wystawy i koncerty, a także środkami na zakup biletów komunikacyjnych, drobnych artykułów spożywczych lub posiłków. Spotkania organizowali i prowadzili animatorzy wyłonieni spośród uczestników wcześniej opisanej części szkoleniowej projektu. Bazą do spotkań w okresie jesienno – zimowym było Miejsce Aktywności Lokalnej "Strefa Spotkań", gdzie pedagodzy mogli korzystać z bazy gier i książek oraz zaplecza kuchennego.  

Kwota dofinansowania z programu „Kultura Dostępna” wyniosła 48.000 zł.  

Wkład własny stowarzyszenia to 14.200 zł,. zabezpieczone z programu Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”.   

Mobilna Strefa Spotkań

Szkolenie Streetworking