Tutaj jesteś:

Erasmus +

Nazwa Programu Erasmus +

Akcja 2 „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych”

Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych”

Tytuł Projektu „How to teach - how to learn. Learning skills and teaching methods of older people”

Numer Umowy 2019-1-PL01-KA204-065793  

"How to teach - how to learn. Learning skills and teaching methods of older people" to projekt, polegający na wymianie doświadczeń pomiędzy trzema organizacjami partnerskimi: z Polski (Stowarzyszenie „Strefa Spotkań”), Włoch (Enjoy Sicily Associazione Culturale) oraz Hiszpanii (Universal Mobility SL), w dziedzinie kształcenia osób dorosłych, ze szczególnym naciskiem na nauczanie języków obcych.
W zaplanowanych działaniach wezmą udział zarówno słuchacze (osoby biorące udział w zajęciach, organizowanych w MAL „Strefa Spotkań”), jak i nauczyciele (lektorzy języków obcych).

Dla pierwszej grupy udział w projekcie będzie okazją do nauki języków obcych za granicą, bliższego poznania kultury i mieszkańców oraz otwarcia na wielokulturowość i różnorodność. Dla drugiej grupy wymiana stworzy możliwość poznania nowatorskich metod pracy z osobami dorosłymi (sposobów zachęcania do nauki, przełamywania barier itp.). Projekt realizowany jest od grudnia 2019 r. Z uwagi na pandemię COVID-19, czas realizacji został przedłużony do 31 stycznia 2022 r.  


I Międzynarodowe Spotkanie Projektowe Data: 28 - 30 kwietnia 2021 r.

Miejsce: Universal Mobility SL, Granada

Spotkanie organizacyjne, ustalenie kwestii administracyjnych i organizacyjnych, podział obowiązków, przygotowanie do pierwszej mobilności łączonej dorosłych słuchaczy i nauczycieli.

Program spotkania: https://strefaspotkan.pl/files/erasmus/I-TPM.docx

 


I LTT (Learning, Teaching, Training Activities)

Data: 5-16 czerwca 2021 r.
Miejsce: Universal Mobility SL, Granada   

W dniach 5-16 czerwca 2021, zrealizowane zostało działanie związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami,będące połączeniem „Mobilności łączonej dorosłych słuchaczy" oraz „Krótkiego wspólnego szkolenia kadry”. W pierwszym wzięło udział 14 słuchaczy i 1 osoba towarzysząca (koordynator projektu), a w drugim troje reprezentantów kadry edukacyjnej, współpracujących na co dzień z Miejscem Aktywności Lokalnej „Strefa Spotkań”, w realizacji programu edukacji językowej. Grupa miała charakter międzypokoleniowy - najmłodsza uczestniczka miała 26lat, a najstarsza 63 lata (w sumie 3 osoby miały ukończone 60 lat, a dwie były w wieku powyżej 55 lat). Słuchacze wzięli udział w działaniach związanych z nauką języka i poznaniem kultury kraju partnerskiego. Kadra natomiast skorzystała z możliwości wymiany dobrych praktyk z zakresu edukacji językowej osób dorosłych. Innowacyjność podejścia do realizacji celów projektu polegała na połączeniu działań z udziałem kadry i słuchaczy, dzięki czemu nauczyciele mieli możliwość natychmiastowego testowania nowo poznanych rozwiązań w praktyce, a uczniowie zyskiwali możliwość uczenia się wieloma, różnorodnymi metodami. Szkolenia trwały 10 dni. Każdego dnia kadra poznawała nową technikę pracy, a słuchacze mieli okazję ją wypróbować i dzięki temu efektywnie uczyć się języka hiszpańskiego. Przed wyjazdem na szkolenie (w dniu 31 maja 2021 r.) zorganizowane zostało spotkanie, mające na celu przygotowanie językowe i kulturowe uczestników mobilności.

Program spotkania: https://strefaspotkan.pl/files/erasmus/I-LTT.docx 


II LTT

Termin: 29 lipca – 4 sierpnia 2021

Organizacja przyjmująca: Stowarzyszenie „Strefa Spotkań”, Stalowa Wola

Słuchacze oraz kadra z Hiszpanii i Włoch (w sumie 20 uczestników) wzięli udział w działaniach edukacyjnych związanych z nauką języka polskiego i poznawaniem polskiej kultury. Każdego dnia realizowany był program nauki języka w różnorodnych atrakcyjnych formach oraz program kulturowy.

Szczegółowy program spotkania: https://strefaspotkan.pl/files/erasmus/II-LTT.docx


III LTT (Learning, Teaching, Training Activities)

Termin: 7 – 16 października 2021
Organizacja przyjmująca: Enjoy Sicily Association, Mesyna  

Mobilność łączona słuchaczy w miejscowości Mesyna, na Sycylii - 12 dorosłych słuchaczy, 2 osoby towarzyszące (10 dni) oraz krótkie szkolenie kadry - 3 osoby ( 10 dni).

Program mobilności: https://strefaspotkan.pl/files/erasmus/III-LTT.docx


III Międzynarodowe Spotkanie Projektowe: 9 - 10 grudnia 2021

Przedstawiciele Organizacji Partnerskich z Hiszpanii i Polski spotkali się w Stalowej Woli na trzecim, końcowym spotkaniu partnerów ponadnarodowych. Partnerzy przedstawili wyniki okresu zamykającego projekt. Partnerzy projektu omówili tematy związane z upowszechnianiem i zarządzaniem jakością oraz uzgodnili działania, które należy podjąć w celu zapewnienia właściwego wykorzystania i trwałości rezultatów projektu. W ramach wizyty Partnerów z Hiszpanii, zaplanowano spotkanie z polskimi uczestnikami projektu i osobami towarzyszącymi. W spotkaniu wzięły udział 22 osoby. Odbyły się warsztaty kulinarne (gotowanie hiszpańskich i włoskich potraw) oraz premiera filmu, który powstawał przez cały okres realizacji projektu. Był czas na rozmowy i podsumowania. Z uwagi na to, że Partnerzy z Włoch nie mieli możliwości dotrzeć na spotkanie, połączyliśmy się z nimi przez aplikację WhatsApp.