Tutaj jesteś:

Szkoła dla rodziców_bezpłatne warsztaty!

 • 08 czerwca 2018
 • Ewa Piwnicka

 

 

 

"Szkoła dla Rodziców” to cykl spotkań, podczas których przekazywana jest wiedza na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwalają rodzicom lepiej radzić sobie w wielu trudnych sytuacjach, związanych z procesem wychowania.

 

 

Celem warsztatów jest  wspieranie rodziców i opiekunów  w wychowaniu dzieci, lepsze rozumienie komunikatów wysyłanych przez dzieci, budowanie prawidłowych relacji rodzice-dziecko, opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie umiejętności  porozumiewania się, wzmacnianie pozytywnych postaw wychowawczych oraz wymiana doświadczeń.

 

Jeżeli jesteś rodzicem, który:

 • odczuwa brak kontaktu z własnymi dziećmi
 • niepokoi się zachowaniem swojego dziecka
 • czuje się niepewnie w roli rodzicielskiej
 • ma trudności w porozumiewaniu się z własnym dzieckiem        
 • chce poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju  dziecka
 • chce przyjrzeć się swoim uczuciom, potrzebom, oczekiwaniom związanym  z dziećmi    to „Szkoła dla Rodziców” jest dla Ciebie !

 

Na warsztatach nabędziesz praktyczne umiejętności  i znajdziesz odpowiedzi na ważne pytania:

 • Jak i kiedy nagradzać i chwalić?
 • Jak tłumaczyć, a nie karać?
 • Jak stawiać dziecku granice?
 • Jak zachęcać do współpracy?
 • Jak rozumieć zachowania dziecka w kontekście potrzeb i uczuć?
 • Jak sprawić, by było bardziej samodzielne?
 • Jak wspomagać rozwój emocjonalny dziecka, by było jak najszczęśliwszym dorosłym?

 

Warsztaty poprowadzą dwie certyfikowane trenerki „Szkoły dla Rodziców”.

Warsztaty będą się odbywać 2 razy w tygodniu, w  godz. od 9.00 do 12.00 i obejmą w sumie 10 spotkań.

Pierwsze zajęcia odbędą się 29 czerwca 2018. Na czas warsztatów rodzice mogą pozostawić dzieci pod opieką animatorek, organizujących działania w ramach plenerowej „Akcji pod chmurką”.                    

Tematyka warsztatów:

 1. wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 2. rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 3. aktywne, wspierające słuchanie,
 4. motywowanie dziecka do współdziałania,
 5. modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 6. uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 7. wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 8. budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 9. konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.  

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapisy : email: katarzyna.florek.stelmach@onet.eu lub tel. 15-842-09-50 wew. 118