Tutaj jesteś:

Granty Fabryczne IV

Granty Fabryczne

IV Edycja Konkursu  "Granty Fabryczne"

skierowana została do grup młodzieżowych – osób w wieku 11-21 lat, które łączą wspólne zainteresowania i aktywności.

W czasie szkolenia, które zorganizowaliśmy końcem września, mieliśmy przyjemność pracować z grupą blisko 25 młodych osób, związanych z Osiedlem Fabrycznym. Efektem ich pomysłowości i zaangażowania są poniżej wymienione projekty, ocenione i wyłonione przez Komisję Konkursową, w dniu 11 października 2018 r.

 

Komisja oceniała wnioski według następujących kryteriów:
 1. Stopień zaangażowania mieszkańców i partnerów
 2. Stopień otwartości na różne grupy społeczne 
 3. Stopień innowacyjności tematyki, metod i narzędzi realizacji 
 4. Stopień trafnego zdiagnozowania potrzeb grupy odbiorców
 5. Istnienie perspektywy pozytywnego oddziaływania projektu na społeczność i Osiedle Fabryczne
 6. Wydatki na działania są adekwatne do planowanych rezultatów    

 

Dodatkowe punkty przyznawane były za:
 1. Działania osób i grup (formalnych i nieformalnych) osób w wieku 11-21 lat  – 10 pkt.
 2. Działania adresowane do mieszkańców Osiedla Fabrycznego w wieku 60+ - 5 pkt.      
 3. Działania realizowane w Miejscu Aktywności Lokalnej „Dmowskiego 11” – 5 pkt.      
 4. Działania realizowane w plenerze - 5 pkt.    
 5. Inicjatywy, w których nie wykazano honorariów dla realizatorów zadania– 5 pkt.      
 6. Inicjatywy, które angażują zewnętrznych partnerów w realizację zadania – 5 pkt.      
 7. Inicjatywy, które łączą się / uzupełniają się z innymi projektami, realizowanymi w ramach konkursu na mikrogranty - 5 pkt.

 

W wyniku głosowania, które odbyło się 11 października 208 roku Komisja Konkursowa dokonała indywidualnej oceny merytorycznej zgłoszonych wniosków.
 
Nagrodzonych zostało 5 zgłoszeń ofertowych otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 5 000 złotych.

 

Wśród nich znalazły się:

 

1. Projekt otwarcia Osiedlowego Saloniku Literackiego „Bajka” (443 punkty) – kwota dofinansowania 1220 zł

 

Realizator: Klub Podróżniczo-Przygodowy Miłośnika Książki (Recenzenta), działający przy PSP nr 1 w Stalowej Woli

Cele projektu:
Propagowanie czytania jako jednego ze sposobów –aktywnego, twórczego spędzania czasu wolnego w grupie; Inicjowanie zabaw i gier z tekstami literackimi ; Promocja Osiedla Fabrycznego jako swojego rodzaju Portu Literackiego , ośrodka ciekawych inicjatyw kulturalnych , adresowanych także dla najmłodszych mieszkańców osiedla.

Odbiorcy projektu: Mieszkańcy Osiedla Fabrycznego, dzieci i Rodzice, wielbiciele literatury, uczniowie pobliskich szkół i dzieci z Domu Dziecka , seniorzy.

 

2. Projekt pn. „Szara (nie) codzienność” (409 punktów) – kwota dofinansowania 1320 zł

 

Realizator: Grupa inicjatywna  „JULIANIADA”

Celem zorganizowania wydarzenia jest ukazanie miejsc, ludzi i życia codziennego w niecodziennej formie na Osiedlu Fabrycznym. Ukazanie, że każdy człowiek jest na swój sposób wyjątkowy, ma swoją rolę w społeczeństwie, że Osiedle Fabryczne jest jedyne w swoim rodzaju.

Odbiorcy projektu: mieszakańcy osiedla Fabrycznego

 

3. Projekt pn. „Familijne warsztaty pieczenia pierników” (382 punkty) – kwota dofinansowania 800 zł

 

Realizator: Grupa inicjatywna „Three Pink Hands”

Celem zorganizowania wydarzenia jest zbliżenie rodzin w okresie przedświątecznym w ramach warsztatów robienia ozdób i pierniczków świątecznych.

Odbiorcy projektu: Całe rodziny (dzieci, rodzice, dziadkowie), mieszakańcy osiedla Fabrycznego

 

4. Projekt pn. „Patriotyzm – siła, która łączy pokolenia.” (379 punktów) – kwota dofinansowania 1050 zł

 

Realizator: Grupa inicjatywna związana z Domem Dziecka

Główną ideą i założeniem projektu jest – szerzenie patriotyzmu wśród lokalnej społeczności, oraz integracja pokoleniowa. (młodzież i seniorzy). Projekt zakłada także dbałość o to co wspólne – upamiętniające  historię i obywateli naszego kraju (w tym przypadku Grób Nieznanego Żołnierza, oraz groby zaniedbane i opuszczone). Realizacja projektu  w ramach którego będą wykonywane  dekoracje, rękodzieło, prezentacje artystyczne – jest również formą terapii dla wszystkich wychowanków Domu Dziecka(arteterapia).

Odbiorcy projektu: 1.Seniorzy i podopieczni Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 2. Cmentarz w Stalowej Woli (zaniedbane groby, oraz grób nieznanego żołnierza). 3 Dom Dziecka w Stalowej Woli, przy ul. Podleśnej 6

 

5. Projekt pn. „Dzieciaki z Puszkami!” (232 punkty) – kwota dofinansowania 610 zł

 

Realizator: Grupa inicjatywna pod opieką Tomasza Zubrzyckiego

Celem zorganizowania wydarzenia jest:

 1. Zamalowanie brudnej i notorycznie dewastowanej stacji energetycznej w centrum miasta
 2. Stworzenie przez dzieci przyjaznego muralu,  który będzie cieszył oczy mieszkańców i przechodniów
 3. Zainteresowanie najmłodszych tematyką Street Art.
 4. Organizacja kolejnego super eventu, jakiego nie było na innych osiedlach  

Odbiorcy projektu: Mieszkańcy Osiedla Fabrycznego