Tutaj jesteś:

Granty Fabryczne III

2018-05-24

 

III EDYCJA KONKURSU "GRANTY FABRYCZNE"

 

Celem trzeciej edycji konkursu Granty Fabryczne było m.in. umożliwienie mieszkańcom Osiedla Fabrycznego/ Stalowej Woli realnego wpływu na kształt lokalnego środowiska, zwiększenie udziału mieszkańców w decydowaniu o jakości życia i przestrzeni, w której żyją, pogłębienie integracji społeczności lokalnej i realizacja wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej.

Głosowanie odbywało się w dniu 23 maja 2018 r. Członkowie komisji konkursowej dokonali indywidualnej oceny merytorycznej zgłoszonych wniosków.

W skład Komisji Konkursowej oceniającej wnioski wchodzili przedstawiciele Organizatora - Stowarzyszenia "Strefa Spotkań", Referatu Centrum Rewitalizacji oraz Zespołu ds. Rewitalizacji os. Fabrycznego.

 

Komisja oceniała wnioski według następujących kryteriów:

 1. Stopień zaangażowania mieszkańców i partnerów
 2. Stopień otwartości na różne grupy społeczne
 3. Stopień innowacyjności tematyki, metod i narzędzi realizacji
 4. Stopień trafnego zdiagnozowania potrzeb mieszkańców Osiedla Fabrycznego
 5. Istnienie perspektywy pozytywnego oddziaływania projektu na społeczność i Osiedle Fabryczne 6. Wydatki na działania są adekwatne do planowanych rezultatów    

 

Dodatkowe punkty przyznawane były za:

 1. Działania mieszkańców zagospodarowujące niewielkie otwarte przestrzenie (np. tereny zielone, podwórka, place zabaw, siłownie plenerowe), w tym prace przygotowawcze, porządkujące dany teren
 2. Niewielkie prace budowlano- remontowe, malarsko – konserwacyjne i montażowe obejmujące drobną architekturę miejską oraz zakup niewielkich elementów architektury miejskiej (ławka, kosz na śmieci, stojak na rowery)                  
 3. Wspólne wykonanie ogródka, strefy wypoczynku (leżaki, hamaki, meble z palet), plenerowej czytelni itp.                   
 4. Działania artystyczne w przestrzeni osiedla: murale, pokazy, koncerty, wystawy                  
 5. Inicjatywy, które wykazują udział własny w realizacji zadania w formie pracy społecznej                  
 6. Inicjatywy, które angażują zewnętrznych partnerów w realizację zadania  
 
W wyniku głosowania 5 zgłoszeń ofertowych otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 11 000 złotych.

 

Są to następujące inicjatywy:

 

Tomasz Zubrzycki, projekt pn. „Malujemy Fabryczne” (467 punktów) – kwota dofinansowania 2910 zł

 

Cele projektu:

 • Pomalowanie pomazanych i zniszczonych murów na placach zabaw
 • Stworzenie przyjaznego otoczenia wokół placów zabaw
 • Zainteresowanie najmłodszych tematyką Street Art
 • Organizacja eventu podczas którego odbywać się będzie malowanie muralu i graffiti

 

Odbiorcy projektu: Mieszkańcy Osiedla Fabrycznego

 

 

Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Niepełnosprawnych „Podleśna” - Anna Jarosz, projekt pn. „Odpicowane WTZ” (438 punktów) – kwota dofinansowania 600 zł

 

Celem Projektu jest zaspokojenie potrzeb Osób niepełnosprawnych, ich rodzin i pracowników WTZ poprzez zamontowanie elementów małej architektury w najbliższej okolicy WTZ.

Brane pod uwagę są następujące cele: *Przystosowanie okolicy WTZ dla potrzeb osób z obniżoną sprawnością ruchową *Aktywizacja ruchowa dla uczestników i pracowników WTZ  *Podniesienie wartości estetycznej  ogrodzenia i aktywizacja zawodowa uczestników WTZ 

 

 

Teresa Konopka, projekt pn. „Odnowienie skweru przed blokiem przy ul. Dmowskiego 11” (380 punktów) – kwota dofinansowania 2980 zł

 

Celem projektu jest podniesienie estetyki podwórka przy bloku przy ul. Dmowskiego 11 poprzez uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia, odświeżenie trawnika i ułożenie nowej kostki brukowej.

 

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej.

 

 

Sylwia Świątek, projekt pn. „Osiedle Fabryczne- mową i ruchem w kadrze.” (263 punkty) – kwota dofinansowania 2370 zł


Celem projektu jest otwarte wyjście z kamerą na ulice osiedla Fabrycznego, nagranie spotkanych przypadkowo osób i uwiecznienie ich zachowań, mowy oraz ruchu w kadrze filmowym ubarwionym dźwiękiem. Działania planowane w projekcie to przede wszystkim stworzenie wideo reportażu związanego z osiedlem Fabrycznym. Nauczenie przypadkowych osób krótkiej, zabawnej choreografii tanecznej oraz „rymowanki”.

Odbiorcy projektu:  Dzieci, młodzież oraz dorośli

 

Stowarzyszenie Universum – Paweł Rybak, projekt pn. „Ogień na Fabrycznym” (256 punktów) – kwota dofinansowania 2140 zł

 

Celem wydarzenia jest:

 1. Innowacyjne zaprezentowanie inicjatywy i pomieszczenia w której znajduje się Miejsce Spotkań Dmowskiego 11
 2. Popularyzacja wśród młodzieży tematyki kuglarskiej
 3. Organizacja Show na terenie osiedla, które oprócz placu Piłsudskiego jest omijane przy organizacji różnych eventów plenerowych.
 4. Zaprezentowanie grupy pochodzącej z osiedla Fabrycznego jakim jest Teatr Ognia Leśne Licho
 5. Pokazanie mieszkańcom osiedla wymierne skutki tworzenia przez młodzież grup i stowarzyszeń, które wykazują aktywną działalność na rzecz osiedla i miasta

Odbiorcy projektu:

Wszyscy mieszkańcy osiedla Fabrycznego, wiek od 2 lat wzwyż

 

 

Videorelacja