Tutaj jesteś:

Granty Fabryczne II

2018-03-08

II EDYCJA KONKURSU "GRANTY FABRYCZNE"


swoim zakresem obejmowała działania mające pozytywny wpływ na rewitalizację Osiedla Fabrycznego, z uwzględnieniem integracji mieszkańców i partycypacji społecznej.
W skład Komisji Konkursowej oceniającej wnioski wchodzili przedstawiciele Organizatora - Stowarzyszenia "Strefa Spotkań", Referatu Centrum Rewitalizacji oraz Zespołu ds. Rewitalizacji os. Fabrycznego.


Komisja brała pod uwagę przy ocenie następujące kryteria:


* Projekt wspiera integrację mieszkańców Osiedla Fabrycznego
* Projekt przyczynia się do zwiększenia możliwości rozwoju zainteresowań mieszkańców / stwarza nowe, alternatywne metody spędzania wolnego czasu
* Pomysł na działania jest innowacyjny / niepowtarzalny
* Trafnie zdiagnozowano potrzeby społeczne mieszkańców Osiedla Fabrycznego
* W trakcie realizacji projektu zostanie wykorzystana lokalna infrastruktura i zasoby
* Istnieje potrzeba realizacji takiego projektu dla społeczności Osiedla Fabrycznego
* Wydatki na działania są adekwatne do planowanych rezultatów
Dodatkowe punkty:
* Projekt dotyczy zagospodarowania niewielkich przestrzeni osiedla
* Projekt zakład wkład własny w formie pracy społecznej
* Projekt zakłada zaangażowanie partnerów w realizację inicjatywy


Głosowanie odbyło się w dniu 22 lutego 2018 r. Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej jedenastu zgłoszonych wniosków. Każdy wniosek został oceniony indywidualnie przez każdego członka komisji. W wyniku głosowania wyłoniono pięć zgłoszeń ofertowych, które otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości 8 000 złotych.

 

Nagrodzone inicjatywy:

1. „Osiedle Fabryczne ukazane w filmie promującym taniec i sztukę aktorską w jego zakątkach” (321 punktów) – kwota dofinansowania 2 200 zł

 

Założenia projektu/ cele:
„Celem zadania jest ukazanie choreografii tanecznej w filmie promującym osiedle Fabryczne w Stalowej Woli. Projekt ma na celu ukazanie miejsc charakterystycznych dla osiedla Fabrycznego- zaniedbanych budynków i zniszczonych ulic.”
„Warsztaty mają na celu rozwijać pasję, talenty i integrowanie się uczestników poprzez współpracę. Biorący udział, będą mieli okazje zapoznać się z podstawami gry aktorskiej, ruchu scenicznego, improwizacji ruchowej, reżyserii, akrobatyki i różnych technik tanecznych. Oprócz tego, treningi pozwolą zapewnić na aktywne spędzanie czasu wolnego dzieciom, młodzieży i dorosłym.”

Grupa docelowa: Dzieci, młodzież i dorośli.

 

Film - Osiedle Fabryczne w filmie

 

2.„Świadome psa posiadanie, czyli mam i dbam” (321 punktów) – kwota dofinansowania 1500 zł

 

Założenia projektu/ cele:
„Projekt obejmuje opracowanie i montaż 6 tablic w pobliżu pasa zieleni wzdłuż PSP nr 1. Na tablicach będą zawarte zasady bezpiecznego kontaktu z psami, obowiązki właścicieli psów, odpowiedzialności za posiadanie zwierząt.”
„Celem projektu jest popularyzacja bezpiecznego kontaktu z psami, profilaktyka pogryzień przez psy, odpowiedzialne posiadanie zwierząt, obowiązki ich właścicieli oraz poprawa estetyki osiedla. Projekt ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Mieszkańców osiedla Fabrycznego, zmniejszeniu ilości sytuacji konfliktowych oraz problemu bezdomności zwierząt. Projekt ma również pośrednio poprawić warunki higieniczne i czystość na osiedlu poprzez edukacyjną rolę tablic.”

Grupa docelowa: Mieszkańcy Osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli

 

 

3.„Odpicuj mnie” – warsztaty odnawiania mebli (273 punkty) – kwota dofinansowania 1500 zł

 

Założenia projektu/ cele:
„Projekt zakłada działania warsztatowe dla rodzin z dziećmi i osób starszych w zakresie odnawiania przedmiotów nadszarpniętych zębem czasu przyniesionych przez uczestników. Główne cele projektu to :
•Zorganizowanie warsztatu twórczego odnawiana mebli
•Wprowadzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu mającej za zadanie pobudzić wyobraźnię twórczą mieszkańców Osiedla Fabrycznego i określić ich potrzeby
•Przetestowanie jej w praktyce
•Zebranie informacji dotyczącej inicjatywy odnawiania/ upcycling mebli”

Grupa docelowa: „Projekt jest skierowany do mieszkańców Osiedla Fabrycznego bez względu na wiek i płeć , chcących nabyć lub poszerzyć swoje umiejętności w zakresie odnawiania mebli i przedmiotów potencjalnie bezużytecznych, dla poszukujących alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz dla tych ,którzy mają swój pomysł na zmianę drobnej rzeczy ze swojego otoczenia , a nie wiedzą jak go zrealizować.”

 

 

4.„Wydarzenia w michalickiej Sali Teatralnej” (269 punktów) – kwota dofinansowania 1600 zł

 

 

Założenia projektu/ cele:
„Głównym założeniem projektu jest zacieśnianie współpracy pomiędzy grupami działającymi w parafii Trójcy Przenajświętszej – mieszkańcami Osiedla Fabrycznego. Ciągłe „ożywianie” i dostosowywanie michalickiej Sali Teatralnej do jak najlepszego służenia lokalnej społeczności oraz zwiększenie oferty kulturalnej i edukacyjnej mieszkańcom osiedla Fabrycznego.
CELE:
• Organizacja konferencji pt. „Jak dogadać się z gniewnym nastolatkiem” w ramach Rodzinnego Świętowania Niedzieli. Prelegentem będzie pani Jadwiga Mroczek.
• Organizacja zabaw integracyjnych dla dzieci podczas trwania konferencji.
• Wystawienie spektaklu złożonego z czterech miniatur scenicznych pt: "Ty zawsze przy mnie stój" w wykonaniu Grupy Teatralnej „Czwarta Scena”.
• Organizacja dwóch seansów filmowych pt. "Flywheel" - Koło Zamachowe w ramach parafialnego kina "CineMichael - zobacz więcej".
• Zaproszenie mieszkańców Osiedla Fabrycznego do michalickiej Sali Teatralnej miejsca aktywności, spotkań i wydarzeń kulturalnych, promocja tego miejsca.
• Tworzenie dobrego klimatu dla kultury i teatru, pokazywanie najwyższego poziomu aktorskiego, a także scenograficznego.”

Grupa docelowa: Odbiorcami wydarzeń w michalickiej sali teatralnej będą dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy. Spotkania są kierowane głównie do parafian Parafii Trójcy Przenajświętszej – mieszkańców Osiedla Fabrycznego. Będą one jednak otwarte i mile widziani będą goście z całej Stalowej Woli i okolic.”

 

 

5.„Rodzinnie z rękodziełem – notes – warsztaty w technice scrapbookingu" (234 punkty) – kwota dofinansowania 1200 zł

 

 

Założenia projektu/ cele:
Pogłębienie więzi rodzinnych, współpraca międzypokoleniowa, aktywizacja osób starszych, zwiększenie alternatyw wspólnego spędzania czasu, kształtowanie wyobraźni i zdolności manualnych.

Grupa docelowa: dzieci (od 7lat), dorośli, seniorzy