Tutaj jesteś:

Granty Fabryczne I

Granty Fabryczne

I EDYCJA KONKURSU "GRANTY FABRYCZNE" 

swoim zakresem obejmowała działania mające pozytywny wpływ na rewitalizację Osiedla Fabrycznego, z uwzględnieniem integracji mieszkańców i partycypacji społecznej.

Na konkurs grantowy przeznaczonych zostało 6 000 zł, udzielane mikrogranty wynosiły po 1 000 zł.
Do konkursu grantowego zgłoszonych zostało 7 projektów, z czego Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Referatu Centrum Rewitalizacji, Zespołu ds. Rewitalizacji, a także Organizatorów tj. Stowarzyszenia „Strefa Spotkań” prowadzącego miejsce aktywności lokalnej Dmowskiego 11, wybrała 6 projektów.

 

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

1. KREATYWNE EKSPERYMENTY Z PAPIEREM – warsztaty rodzinne

Założenia projektu/cele:
Pogłębienie więzi rodzinnych, współpraca międzypokoleniowa, aktywizacji osób starszych, zwiększenie alternatywy spędzania wolnego czasu, kształtowanie wyobraźni i zdolności manualnych.

Grupa docelowa:
Dzieci (od 7 lat), dorośli, seniorzy z Osiedla Fabrycznego

Relacja fotograficzna z realizacji mikrograntu:

 

2. KWOKA – warsztaty z zakresu savoir vivre dla dzieci z rodzin zamieszkałych na terenie Osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli

Założenia projektu/cele:
Zwiększenie świadomości dotyczącej zasad dobrego wychowania wśród dzieci z rodzin zamieszkałych na terenie Osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli. Podjęte inicjatywy w ramach rewitalizacji społecznej mieszkańców Osiedla fabrycznego są konieczne w budowaniu społeczeństwa otwartego, świadomego i odpowiedzialnego za swoje otoczenie.

Grupa docelowa:
Dzieci z wieku 6-12 lat z rodzin zamieszkałych na Osiedlu Fabrycznym.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz TUTAJ:

Relacja fotograficzna z realizacji mikrograntu:

 

3. SZKOLNE ANDRZEJKI NA FABRYCZNYM

Założenia projektu/ cele:
Głównym celem projektu „Szkolne Andrzejki” jest zwiększenie alternatyw spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Osiedla Fabrycznego oraz pogłębienie procesu integracji społeczności lokalnej i wspieranie inicjatyw oddolnych na rzecz mieszkańców Stalowej Woli w tym w szczególności dzieci w wieku szkolnym. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na wizerunek mieszkańców Osiedla Fabrycznego, jako kreatorów działań w lokalnym środowisku na rzecz najmłodszych, którzy zamieszkują na tym Osiedlu. Przyczyni się do zmiany wizerunku oraz wypromuje postawy aktywne wśród rodziców tego osiedla oraz rodziców dzieci uczęszczających do pozostałych stalowowolskich szkół podstawowych z uwagi na fakt zaangażowania rodziców w działania podejmowane na rzecz ich dzieci wspólnie z nauczycielami na przykładzie projektu w PSP nr 1 w Stalowej Woli.

Grupa docelowa:
Uczniowie, rodzice i kadra pedagogiczna PSP nr 1 w Stalowej Woli.

Relacja fotograficzna z realizacji mikrograntu:

 

4. MÓJ KUMPEL PIES – warsztaty z psem terapeutycznym z zakresu bezpiecznego kontaktu z psami, ich potrzebami i odpowiedzialności za nie, rola psa w społeczeństwie

Złożenia projektu/ cele:
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w kontaktach z psami, profilaktyka pogryzień, nauka odpowiedzialności i dbałości o najbliższe otoczenie, nauka relacji człowiek-pies i roli psa w społeczeństwie. Warsztaty mają na celu wzbudzenie poczucia obowiązku i sumienności, poprawę relacji w klasie, poprawę samoakceptacji, ugruntowanie ogólnie akceptowanych norm moralnych i społecznych.

Grupa docelowa:
Uczniowie i nauczyciele PSP nr 1 w Stalowej Woli

Relacja fotograficzna z realizacji mikrograntu:

 

5. RODZINNE ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI

Założenia projektu/ cele:
Rodzinne Świętowanie Niedzieli to inicjatywa organizowania przez rodziców dla rodziców. Głównymi celami projektu jest aktywizacji i integracja rodziców z terenu parafii Trójcy Przenajświętszej, pogłębienie wiedzy na tematy związane z budowaniem relacji oraz wychowaniem dzieci.

Grupa docelowa:
Osoby dorosłe, dzieci – głównie parafian Trójcy Przenajświętszej.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz TUTAJ:

Relacja fotograficzna z realizacji mikrograntu:

 
6. WIEŃCE I KOMPOZYCJE BOŻONARODZENIOWE – warsztaty tematyczne z wykonywania dekoracji świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Założenia projektu/ cele:
Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i umiejętności podstaw wykonywania wieńca i kompozycji bożonarodzeniowej, oraz samodzielne przygotowanie dekoracji świątecznych. Warsztaty mają na celu rozwijanie zdolności manualnych i artystycznych, zintegrowanie uczestników oraz rozwijanie umiejętności pracy w zespole, które przyczyni się do wykorzystania i wzmocnienia potencjału kreatywnego mieszkańców Osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.

Grupa docelowa:
Osoby pełnoletnie z obszaru Osiedla Fabrycznego.

Relacja fotograficzna z realizacji mikrograntu: